Ochrana osobných údajov

Člen vernostného programu iRobot (t.j. fyzická osoba kupujúca tovar, ďalej len člen) vyplnením Registračného formulára v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) udeľuje súhlas spoločnosti Certus Mercatus s.r.o. (výhradný distribútor značky iRobot a prevádzkovateľ Vernostného programu iRobot, ďalej len predávajúci) na spracúvanie osobných údajov uvedených v Registračnom formulári, teda v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailova adresa. Predávajúci spracúva poskytnuté osobné údaje člena za účelom čerpania výhod plynúcich z členstva, t.j. zľavy, zľavové kupóny, darčeky a pod., ktoré môže člen vernostného programu využívať v prípade, že predávajúci spracúva históriu jeho nákupov, ktoré počas členstva vo realizoval (napr. druh, množstvo tovaru). Predávajúci je v zmysle zákona oprávnený spracúvať osobné údaje člena len na (vyššie) stanovený účel. Člen udeľuje predávajúcemu predmetný súhlas na dobu trvania jeho členstva vo Vernostnom programe iRobot. Člen môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným vyhlásením doručeným predávajúcemu. Za odvolanie súhlasu predávajúci považuje moment jeho doručenia, resp. neskorší dátum určený v odvolaní súhlasu. Člen, ktorý súhlas odvolal však už nemôže ďalej využívať výhody Vernostného programu iRobot. Osobné údaje budú po ukončení členstva zlikvidované a členstvo vo Vernostnom programe iRobot bude ukončené.

Aktualizácia osobných údajov člena
Člen Vernostného programu iRobot je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Certus Mercatus s.r.o. zmenu jeho osobných údajov uvedených v Registračnom formulári. Spoločnosť Certus Mercatus s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov člena Vernostného programu iRobot.