Starajte sa o svojho robota, odvďačí sa vám bezproblémovou funkčnosťou

Starajte sa o svojho robota a udržujte ho vždy podľa inštrukcií v návode na použitie.
Spoločne s použitím originálneho príslušenstva iRobot tak zabezpečíte jeho dlhú
a bezproblémovú funkčnosť a životnosť.

S každým nákupom u nás získate