Ako pridať Roombu do zoznamu MAC adries

Pre pridanie Roomby do zoznamu MAC adries zvoľte Advanced Options (Pokročilé nastavenia) v druhom kroku pripojenia Roomby k Wi-Fi. Ak máte nastavené filtrovanie MAC adries vo vašom routeri, zvoľte „On“. Pokračujte v procese pripojenia Roomby k Wi-Fi, až kým vám aplikácia iRobot HOME nazobrazí MAC adresu. Prejdite do nastavení vášho routera a pridajte Roombu (uvedenú MAC adresu) do zoznamu povolených MAC adries.

S každým nákupom u nás získate