Roomba je pripojená k Wi-Fi, ale v aplikácii je robot v stave nepripojený alebo cloud nie je dostupný.

Ak je robot pripojený do Wi-Fi, ale nie je schopný komunikovať s cloudom, je potrebné aktualizovať jeho firmvér.

• Na vašom smartfóne vytvorte „Osobný hotspot“ – teda virtuálnu Wi-Fi sieť využívajúcu vaše mobilné data, do ktorej sa dá pripojiť s ľubovoľným Wi-Fi zariadením.
• Potrebujete však aj druhý smartfón, do ktorého si nainštalujete aplikáciu iRobot HOME. Týmto smartfónom sa pripojte k vytvorenému Wi-Fi hotspotu.
• Po vytvorení Osobného hotspotu sa cez aplikáciu iRobot HOME pripojte vašou Roombou k tomuto Osobnému hotspotu. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii cez možnosť Pridať robota.
• Akonáhle bude pripojenie robota na cloud cez Osobný hotspot nadviazané, robot si automaticky aktualizujte firmvér. Toto môže trvať aj niekoľko minút.
• Keď bude firmvér robota aktualizovaný, na konci základnej obrazovky aplikácie iRobot HOME zvoľte Nastavenie robota – Nastavenie Wi-Fi a potom voľbu „Zmeniť sieť Wi-Fi robota“.
• Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii s tým, že sa pripojte na vašu domácu Wi-Fi sieť.

Po tejto zmene Wi-Fi pripojenia z Osobného hotspotu na vašu domácu Wi-Fi sieť už bude komunikácia, inteligentné mapy a reporty vysávania fungovať správne.

S každým nákupom u nás získate