Dochádza k oneskoreniu v reakciách robota na príkazy z aplikácie iRobot HOME

Keď sa v hornom pravom rohu zobrazí ikona zemegulefaq zem2 , znamená to, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k inej Wi-Fi sieti, ako Roomba. Stále môže komunikovať s Roombou, ale komunikácia môže byť oneskorená. Ak sa zemeguľa v prípade, že sú zariadenia v rovnakej Wi-Fi sieti neobjavuje, uistite sa prosím, že platí nasledovné:

  • Vaše mobilné zariadenie má zapnuté Wi-Fi.
  • Vaše mobilné zariadenie je v rovnakej Wi-Fi sieti ako Roomba.
  • Váš router je nastavený na vysielanie UDP.

Ak je vaše mobilné zariadenie v rovnakej Wi-Fi sieti ako Roomba, zelená ikona zemegule svieti a problém s oneskorenými reakciami pretrváva, reštartujte prosím svojho robota a router.

Reštart robota:
Stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 10 sekúnd, kým sa nerozsvietia kontrolky. Po uvoľnení tlačidla budete počuť sériu tónov. Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo CLEAN a potom počkajte 5 sekúnd.

S každým nákupom u nás získate