Ako môžem pridať ďalšie mobilné zariadenie na ovládanie mojej Roomby?

Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenia k Roombe, ktoré ju budú môcť ovládať, postupujte nasledovne:

V aplikácii iRobot HOME v hornom ľavom rohu stlačte  wifi menuMenu. Vyberte možnosť Pridať robota. Chvíľu počkajte, kým sa v aplikácii neobjaví už pripojený robot, ktorý chcete pridať do aplikácie. Uistite sa, že robot je pripojený k nabíjacej stanici a je zapnutý. Následne postupujte podľa inštrukcií v aplikácii.

S každým nákupom u nás získate