Aplikácia vypisuje pri pokuse pripojiť Roombu chybu certifikátu (bad certificate error).

Pokiaľ aplikácia pri pripájaní Roomby vypíše túto chybu, znamená to, že Roomba už je pripojená do domácej Wi-Fi siete, ale nepodarilo sa ju úspešne pridať do aplikácie. Jedná sa o problém komunikácie Roomby s aplikáciou pri prvom pripojení a po vykonaní nasledujúcich krokov už bude pripojenie fungovať správne a táto hláška sa už nikdy neobjaví.

Pre úspešné pridanie robota do aplikácie postupujte nasledovne:

  • V momente, keď aplikácia vypíše chybu s certifikátom, v aplikácii sa už nedá vykonať žiaden ďalší krok. Preto vynúťte zavretie aplikácie.
  • Opätovne otvorte aplikáciu iRobot HOME a zvoľte možnosť Pridať robota.
  • Na ďalšej obrazovke s možnosťami rôznych robotov chvíľu počkajte a nad zoznamom robotov sa po chvíli zjaví vaša Roomba s menom, ktoré ste jej pri pripájaní nastavili. Už je pripojená vo Wi-Fi sieti, a preto ju aplikácia vidí.
  • Zvoľte túto Roombu a pripojenie dokončite podľa inštrukcií na obrazovke aplikácie.

S každým nákupom u nás získate