Krok č. 3 – Roomba sa nezobrazuje v zozname Wi-Fi sietí na mojom mobilnom zariadení

Pokiaľ sa Roomba nezobrazuje v zozname Wi-Fi sietí na vašom mobilnom zariadení, skontrolujte nasledovné:

  • Roomba je pripojená k nabíjacej stanici a ikona Wi-Fi bliká.
  • Roomba sa nachádza v okruhu maximálne 3 metrov od vášho mobilného zariadenia.
  • Počkali ste najmenej 30 sekúnd, aby sa Roomba zobrazila v zozname Vašich Wi-Fi sietí.
  • Možno budete musieť opustiť zoznam Wi-Fi sietí a znovu sa do neho vrátiť, aby ste Roombu mohli pripojiť.

Ak problém pretrváva, resetujte robota, zavrite aplikáciu iRobot HOME a zopakujte celý proces nastavenia odznova.

S každým nákupom u nás získate