Krok č. 7 – „Nebolo možné nájsť robota”

Ak sa v aplikácii iRobot HOME zobrazuje hláška „Nebolo možné nájsť robota“ a ak Wi-Fi ikona wifi wifi na Roombe svieti na bielo, postupujte podľa nasledovných krokov pre vyriešenie tohto problému:

  1. Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k tej istej sieti, ako ku ktorej sa snaží pripojiť Roomba.
  2. Zapnite aplikáciu iRobot HOME a vyberte wifi menu Menu → Pridať robota.
  3. Zo zoznamu detekovaných robotov vyberte robota, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak nevidíte vášho robota v zozname detekovaných robotov, reštartujte router a vyskúšajte to isté od znova. Uistite sa, že robot je pripojený k nabíjacej stanici a je zapnutý.
  4. Stlačte a podržte tlačidlo wifi domcek DOCK na vašej Roombe, až kým nezaznie séria tónov (asi po 2 sekundách). Keď tlačidlo uvoľníte, Wi-Fi ikona zabliká na zeleno.

Ak problém pretrváva alebo ikona Wi-Fi na robote nesvieti na bielo, skontrolujte, či sú splnené požiadavky na vašu Wi-Fi sieť, reštartujte router a skúste znova.

S každým nákupom u nás získate