Krok č. 6 – „Nedá sa pripojiť k [Robotu]. Skontrolujte nastavenie Wi-Fi a skúste to znova.”

Postupujte podľa týchto krokov:

  1. Uistite sa, že ikona Wi-Fi na Roombe bliká na zeleno.
  2. Prejdite do nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení a vyberte Roombu zo zoznamu Wi-Fi sietí. Môže trvať nejakú dobu, kým sa Roomba objaví v zozname Wi-Fi sietí. Vaše mobilné zariadenie počas tohto času hľadá sieť Roomba.
  3. Po zvolení siete Roomba prejdite naspäť do aplikácie iRobot HOME a dokončite proces nastavenia.

Ak problém pretrváva, resetujte robota, zavrite aplikáciu iRobot HOME a zopakujte celý proces nastavenia odznova.

S každým nákupom u nás získate