Krok č. 11 – „Roomba je buď mimo dosahu siete [Názov siete], [Názov siete] nemá frekvenciu 2,4 GHz, alebo [Názov siete] je naladená na kanál, ktorý Roomba nepodporuje. Pre ďalšie informácie, viď nastavenia Wi-Fi siete.“

Keď používate aplikáciu iRobot HOME a nemôžete Roombu pripojiť k vašej domácej sieti, uistite sa prosím, že platí nasledovné:

  • Roomba sa nachádza v okruhu maximálne 3 metre od vášho mobilného zariadenia a v dosahu požadovanej Wi-Fi siete.
  • Váš router podporuje štandard 802.11n pri frekvencii 2,4 GHz.
  • Šírka pásma je 20 MHz alebo AUTO.

faq info Roomby zakúpené v USA budú komunikovať len s routermi, ktoré vysielajú na kanáloch 1-11. Roomby zakúpené mimo USA sú kompatibilné s kanálmi 1-13.

Ak problém pretrváva, uistite sa, že nastavenia Wi-Fi siete sú správne.

S každým nákupom u nás získate