Krok č. 17 – „Chyba siete, tento robot nie je pripojený k [Názov siete]. Pripojte sa znovu v nastaveniach a vráťte sa do aplikácie.“

Ak aplikácia zobrazuje hlášku „Chyba siete, tento robot nie je pripojený k [Názov siete]. Pripojte sa znovu v nastaveniach a vráťte sa do aplikácie“ postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Vypnite aplikáciu iRobot HOME.
  2. V mobilnom zariadení prejdite do nastavení Wi-Fi.
  3. Pripojte sa na uvedenú Wi-Fi [Názov siete].
  4. Vráťte sa do aplikácie iRobot HOME pre ukončenie nastavení.

Čo tento problém spôsobuje?
Po zadaní sieťových poverení a pripojení sa k sieti, Roomba aj mobilné zariadenie potrebujú overiť, či používajú rovnakú Wi-Fi (SSID). Toto upozornenie sa na mobilnom zariadení zobrazí, ak sa mobilné zariadenie pripojí k inej sieti než Roomba.

S každým nákupom u nás získate