Krok č. 13 – „Chyba pri komunikácii s robotom. Prosím reštartujte robot.“

Ak sa v aplikácii iRobot HOME zobrazuje hláška „Chyba pri komunikácii s robotom. Prosím reštartujte robot“ postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Stlačte a podrže tlačidlo CLEAN na robote na 10 sekúnd, až kým sa nerozsvietia všetky kontrolky.
  2. Po uvoľnení tlačidla budete počuť sériu tónov.
  3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo CLEAN raz a potom počkajte 5 sekúnd.

S každým nákupom u nás získate