Aplikácia iRobot HOME počas procesu pripojenia Roomby zobrazuje hlásenie „Teraz nie je možné pridať robota. Prosím skúste znova.“

Ak počas procesu pripojenia Roomby aplikácia iRobot HOME zobrazuje hlásenie „Teraz nie je možné pridať robota. Prosím skúste znova.“, uistite sa, že platí nasledovné:

  • Ak sú k sieti pripojené viaceré roboty, uistite sa, že ste pripojený k správnemu robotu.
  • Ak ikona Wi-Fi wifi wifi na robote svieti na bielo, vyskúšajte proces pripojenia robota spustiť znova.
  • Ak ikona Wi-Fi wifi wifi na robote bliká na zeleno, použite nasledovné kroky na reštartovanie robota a vyskúšajte spustiť proces pripojenia robota znova:
    1. Stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 10 sekúnd, kým sa nerozsvietia kontrolky. Po uvoľnení tlačidla budete počuť sériu tónov.
    2. Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo CLEAN a potom počkajte 5 sekúnd.

S každým nákupom u nás získate