Aplikácia iRobot HOME zobrazuje hlásenie „Neplatné heslo robota. Nastavenia Roomby boli zmenené z iného zariadenia a už nemôže komunikovať s touto aplikáciou. Prajete si pridať alebo odstrániť robota?“

Táto správa sa objaví, ak bola Roomba pripojená k inému mobilného zariadeniu po tom, ako ste ju pripojili k svojmu zarideniu. Môžete buď pripojiť nový robot k vášmu zariadeniu, alebo pôvodný robot odstrániť.

faq info Pomocou nasledujúcich krokov môžete pridať druhé mobilné zariadenie na ovládanie vašej Roomby:

  1. Otvorte aplikáciu iRobot HOME a zvoľte wifi menu Menu v hornom ľavom rohu.
  2. Zvoľte „Pridať robota“.
  3. Vyberte robota zo zoznamu.
  4. Uistite sa, že je robot pripojený k nabíjacej stanici a stlačte a podržte tlačidlo wifi domcek DOCK, kým sa nerozsvieti ikona Wi-Fi wifi wifi na robote na zeleno a nezaznie séria tónov.

S každým nákupom u nás získate