Aplikácia iRobot HOME zobrazuje hlásenie „Nemožno načítať Wi-Fi detaily siete“

Ak aplikácia iRobot HOME zobrazuje hlásenie „Nemožno načítať Wi-Fi detaily siete“, v aplikácii zvoľte faq moznosti2 Viac možností → Nastavenia → Nastavenia Wi-Fi a uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti, ako robot. Ak problém pretrváva, tu nájdete riešenie problému.

S každým nákupom u nás získate