Aplikácia iRobot HOME zobrazuje hlášku „Cloud nemôže komunikovať s robotom. Stlačte Help (Pomocník) pre viac informácií“ a v pravom hornom rohu svieti oranžová zemeguľa

Ak aplikácia iRobot HOME zobrazuje hlášku „Cloud nemôže komunikovať s robotom“ a v pravom hornom rohu svieti oranžová zemeguľa, uistite sa prosím, že platí nasledovné:

  • Roomba má plne nabitú batériu.
  • Vaše internetové pripojenie je aktívne a nemá žiadne problémy.
  • Nezmenili ste nastavenia Wi-Fi. Ak ste nastavenia menili, musíte v aplikácii iRobot HOME zvoliť  faq moznosti2 Viac možností → Nastavenia → Nastavenia Wi-Fi → Zmeniť nastavenia Wi-Fi a zmeniť vaše nastavenia.
  • Vaše mobilné zariadenie nemôže získať prístup na internet.
  • Ak je nabíjacia stanica umiestnená v časti domácnosti s hraničnou silou Wi-Fi signálu, mali by ste ju presunúť do oblasti so silnejším pokrytím. Pokiaľ má vaše mobilné zariadenie v mieste umiestnenia nabíjacej stanice dobrú kvalitu signálu Wi-Fi, aj Roomba bude so sieťou Wi-Fi komunikovať bezproblémovo.
  • Skontrolujte, či už Roomba nie je pripojená k inému mobilnému zariadeniu. Ak je tomu tak, nastavte vaše mobilné zariadenie ako „druhé zariadenie“.
  • Skontrolujtem, či sa Roomba zobrazuje vo vašom routeri v zozname pripojených zariadení. Zistite, ako vstúpiť do nastavení routera. Ak sa Roomba v zozname nezobrazuje, ustite sa, že sa Roomba nachádza v oblasti s dostatočným pokrytím Wi-Fi a či ikona wifi wifi Wi-Fi svieti. Táto situácia môže nastať, ak Roomba práve pracuje, ale dočasne je mimo dosah signálu, alebo ak sa Roomba zasekla v priestore so slabým signálom Wi-Fi. Ak je Roomba v priestore s dobrým Wi-Fi signálom, postupujte podľa nasledových krokov:

  1. Reštartujte robota: Stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 10 sekúnd, kým sa nerozsvietia kontrolky. Po uvoľnení tlačidla budete počuť sériu tónov. Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo CLEAN a potom počkajte 5 sekúnd.
  2. Reštartujte router.

Ak problém pretrváva, môže to znamenať, že server iRobot Cloud je mimo prevádzku. Prosím vyskúšjate znova.

S každým nákupom u nás získate