Prečo je potrebné upratovať jednotlivé miestnosti jednu za druhou (zónové vysávanie room-to-room, funkcia virtuálnych majákov Virtual Wall Lighthouse)?

Roomba série 600, 700, 800 a e: Na to, aby bolo zabezpečené skutočne dôkladné upratanie, je potrebné vyčleniť robotickému vysávaču Roomba jednotlivé miestnosti. Keď budú jednotlivé miestnosti upratované postupne jedna za druhou, robot dosiahne výrobcom udávané pokrytie upratovanej plochy a dôkladný zber nečistôt.

Ak by ste iba pootvárali všetky dvere v domácnosti a robota pustili vysávať do celého bytu bez rozdelenia miestností, efekt vysávania by bol slabý, alebo robot by nebol schopný sa vrátiť na nabíjaciu stanicu.

Pri použití virtuálnych majákov je dôležité, aby jednotlivé miestnosti nasledovali jedna za druhou, aby po jednotlivých miestnostiach, medzi ktorými budú majáky umiestnené, Roomba vysávala postupne, ako na tomto nákrese:

nákres

Roomba série 900, i a s: Vďaka vylepšenej navigácii v spojení s vizuálnou lokalizáciou nemusíte robotu vyčleňovať jednotlivé miestnosti. Iba pootvárate dvere na všetkých miestnostiach a spustíte upratovanie. Roomba série 900 a i si počas vysávania vytvára mapu priestoru a presne vie, kde sa nachádza. Dokáže povysávať celú plochu členitej domácnosti a v prípade, že sa jej uprostred vysávania vybije batéria, automaticky sa dobije a pokračuje, aby mohla povysávať všetky miestnosti.

S každým nákupom u nás získate