Ako zresetovať robota Roomba do výrobných nastavení?

Roomba série i a série s
Factory reset: Zatlačte naraz a podržte tlačidlá HOME, SPOT a CLEAN až kým sa nezačne svetelný indikátor tlačidla CLEAN točiť proti smeru hodinových ručičiek. Toto môže trvať až minútu a pol.

Reboot: Zatlačte a na 20 sekúnd podržte zatlačené tlačidlo CLEAN. Keď tlačidlo uvoľníte, svetelný indikátor tlačidla CLEAN sa začne točiť proti smeru hodinových ručičiek. Toto môže trvať až minútu a pol. Reset je úspešný, keď sa svetelný indikátor tlačidla CLEAN vypne.

Roomba série e
Factory reset: Zatlačte naraz a podržte 20 sekúnd tlačidlá HOME, SPOT a CLEAN. Potom tlačidlá uvoľnite.

Reboot: Zatlačte a na 10 sekúnd podržte naraz zatlačené tlačidlá SPOT a DOCK. Po uvoľnení tlačidiel sa ozve séria tónov, ktoré potvrdzujú úspešný reset robota.

Roomba série 900
Factory reset: Zatlačte naraz a podržte tlačidlá DOCK, SPOT a CLEAN až kým sa všetky kontrolky robota nerozsvietia a nezhasnú.

Reboot: Zatlačte a na 10 sekúnd podržte zatlačené tlačidlo CLEAN. Po uvoľnení tlačidla sa ozve séria tónov, ktoré potvrdzujú úspešný reset robota.

Roomba série 800 a 600 s Wi-Fi pripojením
Factory reset: Zatlačte naraz a podržte tlačidlá DOCK, SPOT a CLEAN až kým sa neozve pípnutie robota. Následne tlačidlá uvoľnite.

Reboot: Zatlačte a na 10 sekúnd podržte naraz zatlačené tlačidlá SPOT a DOCK. Po uvoľnení tlačidiel sa ozve séria tónov, ktoré potvrdzujú úspešný reset robota.

Po resete robota sa môžu vymazať všetky informácie o čase a pláne upratovania.

S každým nákupom u nás získate