Prečo sa na robotickom vysávači Roomba netočí bočná kefka, alebo sa točí v opačom smere?

Zastavenie bočnej kefky môžu zapríčiniť vlasy namotané pod ňou. Odskrutkujte bočnú kefku a skontrolujte, či sa pod ňou nenachádzajú žiadne namotané vlasy. Čistenie bočnej kefky patrí k pravidelnej údržbe robota. Prečitajte si viac o údržbe robota.

Bočná kefka sa môže točiť v opačnom smere v prípade, že niečo namotá. Spätným chodom bočnej kefky sa robot snaží odmotať (technológia AntiTangle).

S každým nákupom u nás získate