Po zaparkovaní zhasli všetky indikátory na Roombe. Je to chyba?

Roomby s najnovším firmwareom sa po pripojení k nabíjacej stanici po jednej minúte prepnú do šetriaceho režimu a vypnú všetky indikátory. Roomba sa ďalej nabíja a je pripravená na vysávanie, ale indikátory sú vypnuté. Ak chcete zistiť stav nabitia batérie, jedným zatlačením tlačidla CLEAN sa indikátory opäť rozsvietia. Po ďalšom zatlačení CLEAN sa spustí vysávanie. Počas šetriaceho režimu sa vypne aj kontrolka na nabíjacej stanici, takže po jednej minúte po pripojení robota do nabíjacej stanice vypnú úplne všetky kontrolky.

S každým nákupom u nás získate