Musí byť Braava neustále pripojená na nabíjačku?

Odporúčame, aby bol robot Braava neustále pripojený na nabíjací adaptér alebo na nabíjaciu stanicu Turbo Charge. Nepoškodí to batériu a Braava bude neustále pripravená na ďalšie mopovanie.

Pokiaľ by ste plánovali Braavu ponechať dlhšiu dobu bez nabíjania, je potrebné najskôr batériu do plna nabiť. V prípade dlhodobejšieho nepoužívania (dovolenka, sťahovanie) je potrebné batériu do plna nabiť, vybrať a odpojiť z robota.

S každým nákupom u nás získate