Akú najvyššiu prekážku je schopný prekonať robotický mop Braava (prah, prechodová lišta...)?

Robotický mop Braava neprechádza cez prahy a takisto ani cez nízke prechodové (dilatačné) lišty. Pokiaľ sa medzi miestnosťami nachádzajú prechodové lišty, je potrebné prenášať robota a navigačnú kocku do každej izby samostatne.

S každým nákupom u nás získate