Ako zabezpečím najdlhšiu životnosť batérie robotov iRobot?

robota je nevyhnutné vždy udržiavať pod napätím. To znamená, že pokiaľ robot neupratuje, je potrebné ponechať robota pripojeného na nabíjaciu stanicu Home Base (Roomba), na nabíjací stojan DryDock (Scooba) alebo na nabíjaciu stanicu Turbo Charge (Braava).

Dlhodobé odkladanie mimo nabíjaciu stanicu alebo prerušovanie nabíjania môže batériu robota nenávratne poškodiť. Životnosť batérie tiež predĺži pravidelné používanie robota (na dennej báze).

Bežná životnosť batérie je približne 2 roky. Vždy je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými v návode na použitie. Kapacita batérie sa časom a používaním znižuje. Takéto zníženie kapacity je nevratné a nemôže byť považované za vadu, ale za bežné opotrebenie.

S každým nákupom u nás získate